Strategia și Politica noastră de Confidențialitate

Strategia și Politica noastră de Confidențialitate

Drepturi de autor. ©2018 ARON SAMU PHD LLM ESQ SRL. Toate drepturile rezervate.

Acest document este protejat de drepturi de autor. Proprietarul de drept al informației, societatea comercială care asigură serviciile de Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal al Asociației pentru Minți Pertinente AMPER își rezervă toate drepturile referitor la informația privită ca mod structurat de organizare a textului.

Acest document are o natură juridică complexă:

  • Documentul privit ca structură și organizare a informației – Asociația pentru Minți Pertinente AMPER are un drept de folosință limitată pe perioadă nedeterminată a textului acestei versiuni în limba română, fără secțiunile Header și Footer (“Antet” și “Subsol”) purtând marca autorului sau fără a face referință expresă la autorul acestui document, chiar utilizând mărci proprii de identificare, în beneficiu personal în vederea înlesnirii interacțiunilor și raporturilor contractuale la care este parte. Asociația pentru Minți Pertinente AMPER vă notifică faptul că nu este proprietarul acestui document privit ca mod de structurare a informației. Privit în această concepție, proprietarul de drept al informației își rezervă toate drepturile în raport cu informația conținută în cadrul acestui document. Este interzisă transmiterea acestui document în alt format digital decât având extensia “.pdf”, sau în alt format fizic decât numărul minim de coli A4.
  • Documentul în format fizic deținut de părțile contractante – poate fi gestionat de părțile contractante ca document fizic doar în scopul utilizării în cadrul relației contractuale și în scopul dovedirii raportului contractual în raport cu cealaltă parte contractantă sau cu autoritățile naționale sau supra-naționale care au un drept juridic valid și necesar interpretate în cel mai strict mod obiectiv posibil; în acest scop poate fi copiat sau transmis, în integralitatea sa sau în parte, conținând obligatoriu în orice caz secțiunea “Drepturi de autor. ©2018 ARON SAMU PHD LLM ESQ SRL. Toate drepturile rezervate.”. Este interzisă transmiterea acestui document în alt format decât având extensia “.pdf” sau în alt format fizic decât numărul minim de coli A4. Informațiile și datele cu caracter personal integrate în documentul fizic ca urmare a completării și semnării secțiunii finale care solicită identificarea părților vor fi gestionate în fluxul de activitate al Responsabilului pentru protecția datelor cu caracter personal al Asociației pentru Minți Pertinente AMPER, și vor fi stocate de acesta în contul adresei Google LLC Email aron.samu@aronsamu.com.

După dispariția oricăror circumstanțe care obligă părțile la păstrarea documentului în vederea exercitării drepturilor sau îndeplinirii obligațiilor lor contractuale sau de interacțiune cu autoritățile naționale sau supra-naționale care au un drept juridic valid și necesar interpretate în cel mai strict mod obiectiv posibil în legătură cu acest document, părțile au obligația de a distruge copiile fizice și/ sau electronice ale acestui document, privit în ambele accepțiuni, atât ca structură și organizare a informației cât și ca document fizic.

Orice utilizare, reproducere, alterare, modificare, completare sau prelucrare neautorizată este interzisă. Pentru orice informații sau neclarități privind drepturile referitoare la acest document, părțile sunt obligate să contacteze Proprietarul de drept al informației la adresa Google LLC Email aron.samu@aronsamu.com.

Proprietarul informației și Asociația pentru Minți Pertinente AMPER ca titular al dreptului de folosință limitată pe perioadă nedeterminată a textului acestei versiuni își rezervă drepturile de a utiliza toate mijloacele legale spre a mitiga și recupera prejudiciile suferite prin încălcarea drepturilor.

 

Asociația pentru Minți Pertinente AMPER, o asociație având sediul localizat în Mun. Tîrgu Mureș, Str. Banat Nr. 16, Ap. 5, Cod poștal 540489, având codul fiscal 28219427 („Asociația pentru Minți Pertinente AMPER”) a adoptat și în prezent aplică Strategia și Politica noastră de Confidențialitate („Strategia și Politica”) în scopul asigurării și menținerii unui nivel de securitate a confidențialității cu privire la Date cu caracter personal care este conform cu ambele Cadre ale Scutului de Confidențialitate UE-S.U.A. și Elvețian-S.U.A.. Această Strategie și Politică se referă la și este aplicată în legătură cu aspectele legate de operarea și/ sau procesarea de Date cu caracter personal care implică vizitatori, utilizatori și/ sau Contrapartide Comerciale care sunt localizate în cadrul Uniunii Europene și/ sau Confederației Elvețiene.

X
Donează

Orice proiect pleacă de la o idee, care mai apoi se poate materializa cu muncă şi resurse. Dacă vă plac ideile şi apreciaţi munca noastră, puteţi să ne susţineţi proiectele sprijinindu-le financiar sau moral.

Directionaţi 2% din impozitul pe venit spre AMPER.

Directionaţi 20% din impozitul pe profitul companiei dumneavoastră.

Donează un tweet sau share:
Nu doresc să sprijin AMPER. Doresc acces gratuit >>