Răspunsul Primăriei la plângerea prealabilă a AMPER și continuarea demersului

Răspunsul Primăriei la plângerea prealabilă a AMPER și continuarea demersului

Postat de pe data de 08-08-2014 | 0 comentarii

În luna iunie, AMPER cerea printr-o plângere prealabilă înregistrată la Primăria Tîrgu-Mureș revocarea a cinci hotărâri de Consiliu Local prin care 5 cluburi sportive primeau finanțare din bugetul local într-o manieră pe care noi o catalogăm ca fiind în afara legii. Autoritatea locală vede însă lucrurile diferit față de noi, cel puțin așa reiese din răspunsul primit. Legat de acesta, am formulat o poziție pe care v-o prezentăm mai jos și ne rezervăm dreptul de a contesta mai departe cele cinci hotărâri, printr-o plângere prealabilă pe care o vom înregistra la Instituția Prefectului Mureș.

Din răspunsul comunicat la data de 10.07.2014 Municipiul Tîrgu Mureș prin primar menționează solicitarea de revocare pentru motive de nelegalitate este neîntemeiată însă va fi totuși prezentată spre analiză și decizie în prima ședință ordinară a Consiliului Local Municipal. Primul motiv de respingere a plângerii prealabile arătat în cuprinsului răspunsului a fost întemeiat pe ideea că Hotărârile Consiliului Local obiect al plângerii au intrat în circuitul civil astfel că nu mai pot fi revocate. În raport de dispozițiile art. 1 alin. 6 din Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ potrivit care „autoritatea publică emitentă a unui act administrativ unilateral nelegal poate să solicite instanței anularea acestuia, în situația în care actul nu mai poate fi revocat întrucât a intrat în circuitul civil și a produs efecte juridice” se constată că posibilitatea organului administrativ emitent de a-l revoca este condiționată sub un dublu aspect, actul administrativ nu a intrat în circuitul civil și nu a produs efecte, în aplicarea principiul securității și stabilității raporturilor juridice.

În plângerea prealabilă subscrisa am solicitat în primul rând constatarea nelegalității hotărârilor atacate și în subsidiar revocarea acestora. Răspunsul lacunar al acestei instituții, fără a face referire la motivele de nelegalitate susținute în cuprinsul plângerii, este evident și prin faptul că în răspuns se arată că actele administrative atacate au intrat în circuitul civil și nu pot fi revocate, nu sunt nelegale dar vor fi analizate în prima ședință a Consiliului Local. Dacă ne raportăm la prevederile art. 36 alin.6 lit.a Consiliul Local are ca și atribuție a asigura  potrivit competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind și sportul. Astfel, singurul în măsură să constate nelegalitatea actelor adminstrative atacate este acesta din urmă și nu instituția primarului.

Tot în cuprinsul răspunsului se invocă neaplicabilitatea prevederilor HG nr.1447/28.11.2007 act normativ ce se regăsește în preambulul HCL nr. 4/31.01.2013 ca temei de drept pentru adoptarea Regulamentului de sprijinire a activităților sportive din municipiul Targu Mureș.

În fapt, nu s-a răspuns la nici un motiv de nelegalitate arătat de subscrisa în cuprinsul plângerii prealabile, nu s-a justificat in vreun fel încălcarea principiului privind transparența decizională, și nici nu s-a justificat caracterul urgenței cu care au fost supuse adoptării hotărârile atacate.

Arătăm că în materia contenciosului administrativ, sunt admisibile acțiunile ce vizează anularea unor acte administrative ilegale pe motivul că ele grevează nejustificat bugetul comunităţii locale (“satisfacerea nevoilor comunitare”). Sens în care, ne vom continua demersul procesual în fața instanței de contencios administrativ având în vedere încălcarea flagrantă a principiului privind respectarea transparenței decizionale pe de o parte precum și cu privire la modalitatea de selecție, de încheiere și de prelungire a contractelor de asociere.

Postează un comentariu

Câmpurile marcate cu steluţă sunt obligatorii

*

X
Donează

Orice proiect pleacă de la o idee, care mai apoi se poate materializa cu muncă şi resurse. Dacă vă plac ideile şi apreciaţi munca noastră, puteţi să ne susţineţi proiectele sprijinindu-le financiar sau moral.

Directionaţi 2% din impozitul pe venit spre AMPER.

Directionaţi 20% din impozitul pe profitul companiei dumneavoastră.

Donează un tweet sau share:
Nu doresc să sprijin AMPER. Doresc acces gratuit >>